Košík: celkem     0 Kč

O e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetových obchodech www.outletmoda.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Prodávající:

KONTAKTNÍ ADRESA:
outletmoda.cz
Podchýšská 2
143 00 Praha 4 - Cholupice
informace pro vrácení zboží
FAKTURAČNÍ ADRESA:
Helena Štiková
Kurkova 1206/14
182 00 Praha 8
IČ: 16904672
(není plátce DPH)

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu outletmoda.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.outletmoda.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.outletmoda.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
  Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace) telefonicky či emailem.
 7. Ceny uvedené v katalogu zboží jsou konečné.
  Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o zákazníkovi a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit bez udání důvodů od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez jakékoli sankce. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, prosíme o následující:

zboží bez zbytečných odkladů zašlete v obyčejném balíku na adresu naší provozovny
outletmoda.cz,
Podchýšská 2,
143 00 Praha 4- Cholupice

spolu s dodacím listem nebo s jeho kopií. Na dodacím listě prosím vyznačte vracené položky a připište číslo účtu, na který máme poukázat peníze. V případě nutnosti je možno peníze poukázat kupujícímu i poštovní poukázkou, v tom případě má však prodávající dle zákona právo odečíst si skutečně vynaložené náklady, tedy částku, kterou inkasuje Česká pošta za poukázku typu C, tj. 35 Kč. Při vracení peněz převodem na účet kupujícího žádné náklady do vracené částky nepromítáme.

Peníze budou kupujícímu poukázány bankovním převodem do 5 pracovních dnů od obdržení zboží, poštovní poukázkou do 10 dnů od obdržení zboží, nejdéle však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Náklady spojené s dopravou zboží hradí kupující. Nezasílejte nám prosím vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba dořešení celé záležitosti.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o zřetelnou tiskovou chybou, např. cena zboží se výrazně liší od ceny běžné podobného produktu.

5. Reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

S každou zásilkou obdrží kupující dodací list, který zároveň slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci.

Na zboží, objednané a zakoupené prostřednictvím www.outletmoda.cz, poskytujeme standardní záruku v délce 2 let od data dodání zboží.

Reklamační řád

 1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
  Kupující by měl prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí a následně, pokud zboží není v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada případně snížená jakost, má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.
  Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného použití zboží.
  Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
  Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby :
  - bezplatnou opravou
  - slevou z ceny zboží
  - výměnou výrobku za bezvadný
  - návratem peněz
 2. Uplatnění reklamace
  Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoje náklady a odpovědnost na adresu prodávajícího. Preferujeme příjem reklamací zasláním zboží v pojištěném obyčejném balíku, veškeré zboží můžete reklamovat i osobně nejlépe v naší provozovně na adrese outletmoda.cz, Podchýšská 2, 143 00 Praha 4- Cholupice.
  Provozní doba e-shopu je 9.00 hod. až 16.00 hod.
  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje
 3. Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

  Znění občanského zákoníku, upravujícího tuto problematiku naleznete zde

  http://zakony-online.cz/?s6&q6=616
 4. Lhůta pro uplatnění reklamace
  Záruční doba na námi prodávané výrobky je v souladu se zákonem 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, poskytneme tuto záruku i my vám.
  Zboží prosíme reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížené kvality.

  Podrobné znění zákona o ochraně spotřebitele naleznete zde:

  http://www.zakonycr.cz/seznamy/634-1992-Sb-zakon-o-ochrane-spotrebitele.html

6. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.outletmoda.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3.Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba.

O e-shopu

Aktuálně

03.08.2009

Hledáte konkrétní značku?

Zkuste náš vyhledávač výše.

01.06.2009

Osobní převzetí

včetně možnosti vyzkoušení. Více v sekci doprava a platby.

01.07.2009

Rychlé odeslání:

zboží expedujeme do 24 hod. v rámci pracovního týdne.

outletmoda.cz provozuje
Helena Štiková (není plátce DPH)
e-mail: info@outletmoda.cz
tel.: 261 912 283
více


outlet dámy outlet páni outlet děti outlet doplňky o e-shopu